Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Genetika zbarvení srsti

Genetika zbarvení srsti - stříbřitá vs. zlatá

 

Stříbřitě bílá barva vzniká díky dominantně dědičnému genu I (z angl.slova Inhibitor). Gen tlumí tvoření pigmentu od kořínku chlupu, takže každému jednotlivému chlupu částečně chybí pigment, což způsobuje, že srst má stříbřitě bílou barvu. Zbytek chlupu je pak pigmentován normálně a může mít všechny možné barvy. Projev genu I je ovlivněn připojenými polygeny. Kříží-li se kočky s výrazně stříbřitým podkladem, pak míra odbarvení díky polygenům vzrůstá a má za následek vynikající kontrast mezi stínováním /závojem a odbarveným podkladem. Stínované a závojové kočky jsou v podstatě stříbřité kočky s kresbou (stříbřité tabby). Díky selektivnímu výběru koček s co nejsvětlejší kresbou byla vyšlechtěna zvířata, u kterých kresba vybledla do podoby stínu /závoje. U stínované kočky je zbarvena jedna třetina chlupu, u závojových koček je zbarvena jedna osmina chlupu. Jelikož se jedná o polygenetický jev, tak se v jednom vrhu mohou narodit jak stínovaná tak i závojová koťata. Nejsou-li rodiče homozygotní pro stříbřitou barvu (nesou vlohu pro nestříbřitost), mohou se narodit koťata s jinou barvou, koťata jsou potom zlatá stínovaná nebo zlatá závojová.

Na fotce je černý zlatý stínovaný kocour Roemah Koetjing Ozzy Osbourne,NL při posuzování na výstavě koček.

 

Genetika zbarvení srsti - plné a ředěné barvy

 
Všechny barvy kočičí srsti pocházejí ze dvou základních pigmentových částeček: eumelanin – černá barva, phaoemelanin – červená barva. Různé barvy srsti u koček vznikají odrazem světla od malých pigmentových částeček, které jsou obsaženy v chlupech. Pigmentové částečky = melaniny se mohou lišit tvarem a velikostí, mohou být seskupeny do shluků nebo volně rozprostřeny v celém chlupu. V průběhu let vznikaly různé mutace. Určitá mutace má za následek, že melaniny tvoří shluky, takže mezi nimi vzniká volný prostor a barva srsti vypadá opticky světlejší. Černá barva vypadá jako modrá, čokoládová jako lila, skořicová jako plavá. U červené barvy jsou optické rozdíly v barvě srsti natolik nevýrazné, že se všechny tóny červené označují prostě jako červená. Jestliže se u červené barvy tvoří shluky, pak červená barva vypadá jako krémová. Červená a krémová barva jsou „silnější“ než černá, modrá, čokoládová, lilová, skořicová a plavá barva. Proto když je kočka červená /krémová, schovává pod sebou další barvy. Ty se pak projevují při křížení s nečervenými kočkami na želvovinových koťatech - kočičkách.

Na fotce je kotě modrá zlatá stínovaná Violet Gold Blue Sweety Burms,CZ.

 

Genetika zbarvení srsti - černá, čokoláda, skořice

 
Možné kombinace genů B a D pro černou, čokoládovou a skořicovou barvu:

N - černá - BB DD - nenese vlohu pro jinou barvu ani ředění

N - černá - BB Dd - nenese vlohu pro jinou barvu, nese vlohu pro ředění

N+ - černá - Bb DD - nese vlohu pro čokoládu, nenese vlohu pro ředění

N+ - černá - Bb Dd - nese vlohu pro čokoládu a pro ředění

N+ - černá - Bbl DD - nese vlohu pro skořicovou, nenese vlohu pro ředění

N+ - černá - Bbl Dd - nese vlohu pro skořicovou a pro ředění

A - modrá - BB dd - nenese vlohu pro jinou barvu

A+ - modrá - Bb dd - nese vlohu pro čokoládovou

A+ - modrá - Bbl dd - nese vlohu pro skořicovou

B - čokoládová - bb DD - nenese vlohu pro jinou barvu ani ředění

B - čokoládová - bb Dd - nenese vlohu pro jinou barvu, nese vlohu pro ředění

B+ - čokoládová - bbl DD - nese vlohu pro skořicovou, nenese vlohu pro ředění

B+ - čokoládová - bbl Dd - nese vlohu pro skořicovou i pro ředění

C - lilová - bb dd - nenese vlohu pro jinou barvu

C+ - lilová - bbl dd - nese vlohu pro skořicovou

O - skořicová - blbl DD - nenese vlohu pro ředění

O - skořicová - blbl Dd - nese vlohu pro ředění

P - plavá - blbl dd - nenese vlohu pro jinou barvu

 

Barva srsti koťat I.skupiny:

 

KOCOUR OTEC

K

O

Č

K

A

 

M

A

T

K

A

Barva

N

N+

B

B+

A

A+

C

C+

O

P

N

N, A

N,A

N,A

N,A

N,A

N,A

N,A

N,A

N,A

N,A

N+

N,A

N,A,B

C,O,P

N,A,B

C

N,A,B

C,O,P

N,A

N,A,B

C,O,P

N,A,B

C

N,A,B

C,O,P

N,A,B

C,O,P

N,A,B

C,O,P

B

N,A

N,A,B

C

B,C

B,C

 

N,A

N,A,B

C

B,C

B,C

 

B,C

B,C

B+

N,A

N,A,B

C,O,P

B,C

B,C

O,P

N,A

N,A,B

C,O,P

B,C

B,C

O,P

B,C

O,P

B,C

O,P

A

N,A

N,A

N,A

N,A

A

A

A

A

N,A

A

 

A+

N,A

N,A,B

C,O,P

N,A,B

C

N,A,B

C,O,P

A

A,C

P

A,C

A,C

P

N,A,B

C,O,P

A ,C

P

C

N,A

N,A,B

C

B,C

B,C

A

A,C

C

C

B,C

C

C+

N,A

N,A,B

C,O,P

B,C

B,C

O,P

A

A,C

P

C

C,P

C,O

P

C,P

O

N,A

N,A,B

C,O,P

B,C

B,C

O,P

N,A

N,A,B

C,O,P

B,C

C,O

P

O,P

O,P

P

N,A

N,A,B

C,O,P

B,C

B,C

O,P

A

A,C

P

C

C,P

O,P

P

Na fotce je kocour černý stříbřitě stínovaný Emillis Muf Daimont Cat,CZ.

 

Genetika zbarvení srsti - červená, krémová a želvovinová barva

 
 
Gen O (z angl. Orange, sex-linked red) pro červené (či ředěné krémové) zbarvení srsti je jediným genem, který je závislý na pohlaví kočky. Gen O se nachází na pohlavním chromozomu X, pohlavní chromozom Y je, co se týče barvy, prázdný. Kočka - samice má chromozomy XX, kocour - samec má pohlavní chromozomy XY. Z toho vyplývá, že koťata - kocouři mohou získat barvu pouze od matky: od ní obdrží gen X, od otce mají „bezbarvý“ gen Y, který určuje jejich samčí pohlaví. Barva otce - kocoura má vliv pouze na koťata - kočičky, které mají dva chromozomy X: jeden od své matky a jeden od svého otce. Je-li matka černá (XoXo) a otec červený (XOY), může matka předat svým dcerám černou barvu a otec červenou barvu, výsledkem bude černě želvovinová kočka (XOXo).

Kočka - chromozomy XX

XOXO - červená/krémová kočka, dominantní homozygot pro červenou/krémovou

XOXo - želvovinová kočka, heterozygot

XoXo - černá/modrá, čokoládová, lilová, skořicová, plavá kočka, recesivní homozygot, zbarvení neovlivněno červenými odstíny

Kocour - chromozomy XY

XOY - červený/krémový kocour

XOXoY - želvovinový kocour, prakticky neexistuje. Narodí-li se, je sterilní. Pokud se narodí plodný želvovinový kocour, označuje se jako chiméra, tzn. že určité části jeho těla obsahují rozdílné DNA (během embryonální fáze došlo ke splynutí 2 buněk a místo dvou koťat se narodilo jedno).

XoY - černý/modrý, čokoládový, lilový, skořicový, plavý kocour

Červená a krémová barva jsou „ silnější “ barvy než černá, modrá, čokoládová, lilová, skořicová a plavá. Proto pokud je kočka červená, schová pod červenou další barvy. Ty se pak projeví při křížení s nečervenými kočkami na želvovinových koťatech.

Na fotce je kočka želvovinová zlatá stínovaná Queen Alva Dee,CZ. Krásně je vidět želvovinové stínování (černě a červeně zbarvené konce chlupů).

 

Genetika zbarvení srsti - barmské ředění (zesvětlení)

 

Gen C (angl. Colourpoints) ve svých recesivních podobách velmi výrazně ovlivňuje vzhled kočky. Způsobuje zesvětlení barvy na určitých částech těla kočky a mění barvu očí. Typickým příkladem je barmská a siamská kočka.

C (plná barva) - cb (barmské ředění) - cs (siamské ředění) - c (úplný albinismus)

C - (full-colour) - dominantní zbarvení, ovládá tvorbu a ukládání jakéhokoliv pigmentu v srsti. V homozygotní (CC) i heterozygotní (Ccb) podobě vyvolává plnobarevnost srsti = maximální stupeň pigmentace (bez odznaků).

cb - (burmese) - částečně snižuje intenzitu pigmentace srsti na barmské, které se projeví v recesivním homozygotním stavu (cbcb). Genotyp černé kočky se vlivem tohoto recesivního genu mění na zbarvení hnědé (tmavě hnědá) s částečným projevem akromelanismu. Kočka je o něco tmavšího odstínu na hlavě, nohách a ocase.

 

CC - plnobarevná kočka, homozygot

Ccb- plnobarevná kočka, heterozygot

cbcb- kočka s barmským ředěním, homozygot

 

Na fotce jsou vlevo kocour černý stříbřitý stínovaný Emillis Muf Daimont Cat,CZ a vpravo kočka černá stříbřitá stínovaná s barmským ředěním Christina Ofi Daimont Cat,CZ.

 

TOPlist